Günden güne elektronikleşen dört tekere yetişmek artık her zamankinden daha zor

Araç içi elektronik aksam miktarı bundan 10 yıl önce neredeyse “hiç” düzeyindeydi, şimdi ise yüzde 30’lar civarında. Çok yakın bir gelecekte, 2030’larda bu miktarın yüzde 60’a çıkması öngörülüyor. Hatta hepimizi insansız araç teknolojileri bekliyor. iyor. Otomobillerin mekanik cihazlar olarak ortaya çıkmasının üzerinden geçen yaklaşık 150 yılın ardından günümüzde mekaniğin yerini büyük ölçekte elektronik almış durumda. Ülkemizin de yakalamakta olduğu bu …

İç denetim en hesaplı ve güvenli risk yönetim tekniğidir!

İç denetim ile risk yönetimi, işletme faaliyetlerinin kontrolü ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliği değerlendirilebiliyor ve gerekli müdahalelerin yapılması sağlanıyor. Hükümet faaliyetlerinde hesap verilebilirliğin ve saydamlığın artırılması yönündeki taleplerin daha fazla bilgiyi gerekli kılmasıyla gelişen iç denetim, kamu kurumlarında kullanıldığı gibi özel sektörde de uygulama alanı buluyor hatta belki daha fazla önemseniyor. Öyle ki iç denetim zaman içinde sektörleşiyor. İç denetim, …

Özel sektörün kurumsal eğitimlerle imtihanı

Özel sektörün dünyada ve Türkiye’de kendi alanlarına yönelik kurumsal eğitimler verme amacıyla kurduğu akademiler, kaçınılmaz bir mesleki eğitim sürecinin ihtiyaçlarına cevap vermeye odaklanmış durumda. Üstelik yapılan araştırmalar, sadece kurumunu değil kendini de daha iyi pozisyonlarda görmek isteyen çalışanların da bu eğitimlere sıcak baktığını ortaya koyuyor.   Günümüzde büyük gelişme kaydeden teknoloji ve bilim, ona ayak uydurması gereken bir toplumu da …

Arabalardan modern otomobillere

At arabalarından günümüzün modern otomobillerine uzanan yüzlerce yıllık serüvende değişmeyen hedefler hep konfor ve hız oldu. Sanayi devrimiyle birlikte hayvanların “sırtına yük” olmaktan vazgeçen insanoğlu, günümüzde artık bu hedefleri yeteri kadar yakalamış sayılabilir.   Eskiden Türkler ve Moğolların yaşadığı Orta Asya’da bölge halkının günlük yaşantısında arabalar önemli bir yere sahipti. Bu bölgede iki türlü arabanın varlığından söz edilebilir. Biri sürücünün …

Semboller logolara, logolar markalara güç veriyor

Sosyolojinin ve psikolojinin göz önünde bulundurulduğu satış ve pazarlama stratejileri devrindeyiz. Artık iyi bir logo ve marka, satış ve pazarlama stratejilerinde son derece olumlu etkiler yaratabiliyor.   Gündelik yaşantılarımızın neredeyse her anında karşımıza çıkan semboller var. Harfler, rakamlar, el izleri, hayvanlar, bitkiler ya da su gibi doğal figürler… Kimileri çok tanıdık, kimileri içinse bazen yıllarca süren şifre çözümlemeleri gerekiyor. En …

Estetik, insanın kendine yakışanı giymesidir!

Lüks ve gösterişe yönelik çabalar, asla estetik değerler yaratmaz. Gösterişin zirve noktasında “kitsch” yer alır, estetik değil. Zira estetik; yaratıcılık, yenilik, yerindelik, sahicilik veya samimiyet gibi koşullar ister.   Eski Yunancada duyma, duyumsama, algılama anlamlarına gelen “Aisthesis” ile var olan şeyler karşısında duyarlı olan kişi anlamına gelen “aisthetikos” sözcüklerinden türeyen estetik, sanat ile güzelliğin oluşumunu ve varoluşunu irdeleyen bir felsefe …

Drama hızla kana karışır!

Sürpriz gelişmeler karşısında doğru tepkiler verebilmek ve muhtemel duygusal dalgalanmalarla başarılı bir şekilde mücadele etmek yalnızca eğitimle mümkün. Drama eğitimi, öğrenme biçimleri arasında en etkin yöntem olarak kabul edilen yaşayarak öğrenme ilkesine dayandığı için bireyleri her tür duruma hızla hazırlıklı hale getiriyor Eylem ya da oyun anlamına gelen “drama”, aslen eski Yunanca’dan türemiş, dilimize ise Fransızca’daki “drame” sözcüğünden geçmiştir. Sosyal …

Yakın geleceğin otomotiv sektörü

Ar-ge birimleri elektrikli araçlar için çalışıyor Geleceğimizin yeşil enerjiye bağlı olduğu anlaşıldıkça pek çok sektör yatırımlarını bu yönde yapmaya başladı. Bunların başında ise dünyanın önde gelen otomotiv firmalarını görüyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı “Küresel Elektrikli Araç Görünümü 2017 Raporu”nu incelediğimizde göze çarpan veriler, geçen yıl dünyadaki elektrikli araç sayısının bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 2 milyona yükseldiğini gösteriyor. Ülkemizde ise bu …

İstanbul’u bezeyen mimar Vedat Tek

Günümüzün çarpık, çirkin, karaktersiz betonlarının nasıl bir anlayışın ürünü olduğunu anlamak, “şehirleşme” olgusunun yansımalarının ürtücü boyutlarını kavrayabilmek için, o yılların mimari anlayışlarına bakmak gerektiğini düşünmek yerinde olacaktır. Osmanlı’dan cumhuriyete değin yaptığı eserler ile günümüze kadar taşınmış bir mimar Vedat Tek. O dönemdeki adıyla  Postane-i Amire yani Büyük Postane, Sirkeci Garı, Haydarpaşa İskelesi, Halk Fırkası Mahfeli yani eski Büyük Millet Meclisi …

Kadınlara otomobil satmak…

Çoğu satışçı, dükkana bir kadın girdiğinde onu en küçük arabanın başına götürüp özelliklerini anlatmaya başlıyor. İçinin ne kadar şirin olduğunu, koltukların ne kadar yumuşak olduğunu, her makyaj malzemesine yetecek kadar göz ve raf bulunduğunu anlatıp duruyor… Bazı alanlar bir cinsiyete öylesine mal oluyor ki, bu algıyı değiştirmekte epey zorlanıyorsunuz. Otomobil de böyle. Erkek cinsiyetiyle etiketlenmiş bir alan. Köprünün altından çok …